Zoet-zout batterij: energieopslag van de toekomst

De transitie naar een 100 procent duurzame energievoorziening betekent dat we onder andere zonneparken en windmolens moeten bouwen met een grote productiecapaciteit. Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee, waaronder het feit dat zonne- en windenergie niet op afroep beschikbaar zijn.

Als we als voorbeeld zonneparken nemen dan is overdag de energieproductie hoog en de energieconsumptie laag. In de avond is dit echter precies tegenovergesteld. Op die manier ontstaat er een verschil tussen de vraag naar duurzame energie en het aanbod daarvan.

Een oplossing is om de opgewekte energie op te slaan in batterijen, zodat dit op momenten van een grotere vraag voorhanden is. Is dat duurzaam? Batterijen bevatten namelijk giftige stoffen en zijn lastig te recyclen.

Als alternatief is er de Blue Battery, waarin energie wordt opgeslagen in zoet en zout water. Het idee van de Blue Battery komt van het energieproject Blue Energy Afsluitdijk, waar energie wordt gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. Bij omkeren van dit proces ontstaat er een batterij.

Groot voordeel van de batterij is het volop aanwezig zijn van water en zout, dat het weinig kost en geen milieuschade veroorzaakt. Dit maakt het tot een mooi concept om op grote schaal, goedkope energieopslag te ontwikkelen.

Voordat de Blue Battery commercieel inzetbaar is zal nog wel even duren. Reden hiervoor is de lage energiedichtheid per kubieke meter. Om stroompieken van bijvoorbeeld zonnepanelen op te kunnen slaan zou je bij een thuisbatterij een capaciteit nodig hebben van 10 kWh. Daarvoor is ongeveer 5000 liter water nodig. Dit zou opgeslagen kunnen worden in de kruipruimte van een huis.