Overschakelen industrie van gas naar elektriciteit

Om warmte op te wekken zou de industrie op korte termijn deels kunnen overschakelen van gasgestookte naar elektrische technieken. Op die manier kunnen ze veel meer gebruik maken van duurzaam opgewekte energie uit zon en wind. TNO ontwikkelt samen met ECN en een groep bedrijven technologieën die dat mogelijk maken. Op momenten dat er veel duurzaam opgewekte elektriciteit uit zon en wind beschikbaar komt schakelt de gasinstallatie automatisch uit en wordt met elektriciteit warmte opgewekt.

Om de productieprocessen in de bedrijven ongestoord te laten verlopen, is een systeem nodig dat naadloos schakelt tussen gas en elektriciteit. TNO en de andere samenwerkende partijen realiseert deze oplossing in het project "Industrial Hybrid Energy System". Power-2-Heat, oftewel warmte maken met elektriciteit, is op korte termijn realiseerbaar en is een eerste stap naar volledige elektrificatie van de industrie.

Per jaar gebruikt de industrie ongeveer 530 petajoule aan warmte voor bedrijfsprocessen. Dit wordt voornamelijk opgewekt door aardgas en olie. Nieuwe innovatieve technologieën, schommelingen in de prijzen van elektriciteit en de groei van het aanbod van betaalbare duurzame elektriciteit maken elektrificatie tot een aantrekkelijke en strategische keuze. Op de middellange termijn is het verwachte markpotentieel voor Power-2-Heat 1.500 MW. De oplossing van het consortium is breed toepasbaar in verschillende industriële processen.